Maliyet

Operasyon Maliyetleri

Operasyon maliyetleri içinde dört farklı ücret vardır.

1. Cerrahi Ücret: Sizin operasyon ücretiniz ve sonrasındaki tüm izlem, pansuman, kontrol ve gerekli ise korse v.s. ücretinizi içerir. Düşünebileceğiniz gibi seçilen operasyonun karmaşıklığı ile orantılı olarak ücretlerde değişir.

2. Anestezi Ücreti: Anestezi konsültasyonunuz ve operasyon zamanı anestezi servis ücretini kapsar.

3. Hastane Ücreti: Hastanede planlı kaldığımız zamanki ücret ve pansumanları içerir. Yine kullanılan ilaçlarda bunun içindedir. Her hastanenin kendi faturalandırması birbirinden farklıdır.

4.İmplant Ücreti: Operasyonlar sırasında kullanılan implantlar (silikon v.s.) içerir.

Kombine işlem veya prosedürler (yüz germe boyun germe ile beraber gibi ) bu operasyonların her birinin tek tek fiyatlandırmasından ücretleri daha düşük olacaktır.

Operasyonunuzun Maliyeti:

Çok değişkenlik gösterir. Sizin istekleriniz, ihtiyaçlarınız, sağlık durumunuz gibi.

Hastane seçiminiz, uygulanacak anestezi türü, süresi, kalış süreniz maliyetleri farklılaştırır. Nasıl size özel bir operasyon planlanıp yapılıyorsa ücretlerde kişiden kişiye farklıdır.